en els últims 35 anys més de

175.000 nadons tractacts amb DOC Band®

Proporcionar la millor cura possible per al seu nadó comença amb un producte en el qual pot confiar.

La banda ortopèdica DOC Band® és l’únic nucli cranial personalitzat. S’ha utilitzat per a tractar de manera segura i exitosa a més de 175,000 nadons amb plagiocefàlia de moderada a greu.

La plagiocefàlia es caracteritza per un aplanament a la part posterior o lateral del cap. Molts factors poden causar-ho: El crani d’un nadó és molt suau i la pressió de les superfícies quotidianes, com els llits o els seients d’un automòbil, pot causar deformacions.
Estigui convençut que no és culpa seva. ‘L’important és que estàs fent alguna cosa!

Experts en deformitats cranials

Dr. Joan Pinyot, cirurgià pediàtric i el seu equip mèdic està format al centre de Cranial Technologies Inc., USA.

Plagiocefàlia, braquicefàlia, escafocefàlia, craniosinostosis

Hi ha diferents tipus de deformitats craniofacials que poden afectar al nadó i al lactant de pocs mesos

Tractament amb DOC Band®

Primera banda ortopèdica dinàmica cranial a nivell mundial. Tractats més de 175.000 casos de plagiocefàlia i altres deformitats i més de 600 casos post-quirúrgics

Mitjana de tractament de 4 mesos

Deformitats cranials

no es tracta només d'arrodonir el cap

tractem nadons fins als 2 anys d'edat